Ajoneuvoverotusta koskeva tärkeä Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO:2013:58

Thursday, July 11, 2013

Korkein oikeus on antanut merkittävän ennakkopäätöksen autoverotuksesta. Ratkaisu koskee käytettyjen autojen maahantuonnin yhteydessä lainvastaisesti perittyä arvonlisäveroa sekä auton maahantuojan oikeutta saada korvausta EU-oikeuden vastaisesti peritystä verosta.

Mikäli olet tuonut auton Suomeen vuosina 2002-2005, sinulla voi olla oikeus Korkeimman oikeuden ratkaisun mukaisesti vahingonkorvaukseen. Tämä edellyttää kuitenkin ripeää reagointia, sillä oikeus korvaukseen saattaa vanhentua, mikäli vaatimuksia ei esitetä määräajassa. Näin ollen ota yhteyttä meihin välittömästi, niin hoidamme korvausasian puolestanne.      

 

KKO: 2013:58:

Osakeyhtiö A, joka ei ollut arvonlisäverovelvollinen, oli 22.5.2003 tuonut Belgiasta Suomeen käytetyn henkilöauton, josta oli määrätty maksettavaksi autoveron lisäksi autoverolle kannettua arvonlisäveroa (elv). Kyseinen vero voitiin Suomessa vähentää arvonlisäverotuksessa, vaikka vero ei ollut luonteeltaan arvonlisävero. Valtion katsottiin riittävän ilmeisellä tavalla rikkoneen verotuksen syrjivyyden kieltoa (SEUT 110 artikla). Valtio velvoitettiin korvaamaan A:lle unionin oikeuden rikkomisella aiheutettu vahinko.

http://www.kko.fi/62616.htm

Lähde: Korkein oikeus